Monday, 9 December 2013

WAJIB BACA !!! PENERANGAN SIAPA IMAM 12 DALAM FAHAMAN ATAU MAZHAB SYIAH

PENERANGAN SIAPA IMAM 12 DALAM FAHAMAN  ATAU MAZHAB SYIAH

12 imam Syiah? Dalam fahaman atau mazhab syiah, mereka mempercayai bahawa Allah SWT telah pun melantik 12 orang pemimpin atau Imam manusia sejagat. Mereka ini merupakan pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Perlantikan imam pertama, iaitu Imam Ali yang juga Khalifah Keempat Khulafa' Rasyidin diumumkan secara rasmi pada peristiwa Ghadir Khum dalam perjalanan pulang baginda ke Madinah selepas peristiwa Haji Wida'.
Mengikut Mazhab SyiahMalaikat Jibrail membawa Ayat yang dinamakan Ayat Tabligh atau Pengumuman yaitu Ayat 67 dari Surah 5 Al-Quran yang menyeru supaya pengistiharan dibuat. Pengistiharan yang dimaksudkan, mengikut pandangan Syaih Imam Duabelas ialah pengumuman resmi perlantikan Ali ibn Abi Talib a.s. sebagai Mawla selepas baginda. Penguguman tidak resmi mengenai kedudukan Ali, dikatakan oleh golongan Syiah sentiasa dibuat sepanjang hayat Rasulullah s.a.w. dan dilapurkan dalam hadith-hadith.

Pertikaian tentang maksud Mawla menyebabkan kepimpinan Ali a.s. tidak diiktiraf oleh kesemua umat Islam ketika itu dan mengakibatkan perpecahan umat Islam kepada puak Sunni dan Syiah.
Selepas Ali a.s., Syiah mempercayai bahwa Allah menghantar nas-nas yang menunjukkan siapakah Imam seterusnya. Imam bukanlah pilihan peribadi tetapi melalui nas-nas Allah s.w.t. Imam selepas Rasulullah s.a.w. hanya 12, bertepatan dengan Hadith Sunni maupun Syiah yang mengatakan bahwa selepas Rasulullah, terdapat 12 orang Khalifah. Syiah menganggap Imam dan Mawla adalah juga Khalifah yang sah (kerana di lantik oleh Allah s.w.a. sendiri).

Imam kedua belas mereka ialah Imam Mahdi yang dikatakan sudah lahir dan masih wujud dan akan muncul untuk melawan Dajjal sebelum Hari Kiamat. Umat Islam yang mati tanpa mengetahui siapa Imam mereka dianggap mati seperti di zaman Jahilliyah, menurut pandangan mazhab Syiah.


Siapakah nama Imam Dua Belas?

1. Ali bin Abu Talib
2. Hassan bin Ali
3. Hussein bin Ali
4. Ali bin Husain (Zainal Abidin)
5. Muhammad bin Ali bin Hussin (Muhammad Baqir)
6. Jaafar bin Muhammad (as-Sadiq)
7. Musa bin Jaafar (al-Kazim)
8. Ali bin Musa (al-Rida)
9. Muhammad bin Ali (aljawad)
10. Ali bin Muhammad (al-Hadi)
11. Hasan bin Ali (al-Askari)
12. Muhammad bin Husain (al-Mahdi). Beliau hilang pada tahun 329 Hijrah

Menurut Wikipedia Imam 12 Syiah :IMAM 1
Nama: Ali bin Abi Thalib / Abu al-Hassan
Gelaran Arab: Amir al-Mu'minin
Gelaran Turki: Birinci Ali
Lahir & Wafat: 600–661
Kepentingan: Imam pertama dan pengganti yang berhak atas kekuasaan Nabi Muhammad saw. Bagaimanapun, para pengikut Sunni menganggap Ali ra. sebagai khalifah ke-empat dalam Khulafaur Rasyidin. Ali ra. menempati posisi tertinggi hampir di semua tarekat Sufi.
Tempat Lahir: Makkah, Arab Saudi
Tempat Wafat & Makam: Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij di Kufah,Irak. Imam Ali ra. kepalanya ditebas dengan pedang beracun disaat memimpin shalat subuh. Dimakamkan di Masjid Imam Ali,Najaf, Irak

IMAM 2
Nama: Hasan bin Ali / Abu Muhammad
Gelaran Arab: al-Mujtaba
Gelaran Turki: Ikinci Ali
Lahir & Wafat: 624–680
Kepentingan: Hasan bin Ali adalah cucu tertua Nabi Muhammad lewat Fatimah az-Zahra. Hasan menggantikan kekuasaan ayahnya sebagai khalifah di Kufah. Berdasarkan perjanjian dengan Muawiyah I, Hasan kemudian melepaskan kekuasaannya atas Irak.
Tempat Lahir: Madinah, Arab Saudi

Tempat Wafat & Makam: Diracuni oleh istrinya di Madinah, Arab Saudi atas perintah dari Muawiyah I. Dimakamkan di Pemakaman Baqi.

IMAM 3
Nama: Husain bin Ali / Abu Abdillah
Gelaran Arab: Sayyid al-Shuhada
Gelaran Turki: Ūçüncü Ali
Lahir & Wafat: 626–680
Kepentingan: Husain adalah cucu dari Nabi Muhammad saw. yang dibunuh ketika dalam perjalanan ke Kufahdi Karbala. Husain dibunuh karena menentang Yazid bin Muawiyah. Insiden terbunuhnya Husain di Karbala sampai sekarang menjadi ritual utama dalam Syi'ah.
Tempat Lahir: Madinah,Arab Saudi
Tempat Wafat & Makam: Syahid di Karbala. Dimakamkan di Makam Imam Husain di Karbala,Irak

IMAM 4
Nama: Ali bin Husain / Abu Muhammad
Gelaran Arab: as-Sajjad, Zainul Abidin
Gelaran Turki: Dorduncu Ali
Lahir & Wafat: 658-9[17] – 712
Kepentingan: Pengarang buku Shahifah as-Sajadiyyah yang merupakan buku penting dalam ajaran Syi'ah
Tempat Lahir: Madinah,Arab Saudi
Tempat Wafat & Makam: Menurut kebanyakan ilmuwan Syi'ah, Ali bin Husain diyakini wafat karena diracuni oleh orang suruhan Khalifah al-Walid di Madinah, Arab SaudiDimakamkan di Pemakaman Baqi.

IMAM 5
Nama: Muhammad al-Baqir / Abu Ja'far
Gelaran Arab: al-Baqirul Ulum
Gelaran Turki: Besinci Ali
Lahir & Wafat: 677–732
Kepentingan: Sumber dari Sunni dan Syi'ah menyebutkan bahwa Muhammad al-Baqir adalah salah satu pakar fiqih yang memiliki banyak murid pada zamannya
Tempat Lahir: Madinah,Arab Saudi
Tempat Wafat & Makam: Menurut sejumlah ilmuwan Syi'ah, diyakini bahwa Muhammad al-Baqir diracuni oleh Ibrahim bin Walid diMadinah, Arab Saudi, atas perintah Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Dimakamkan di Pemakaman Baqi.

IMAM 6
Nama: Ja'far ash-Shadiq / Abu Abdillah
Gelaran Arab: ash-Shadiq
Gelaran Turki: Altinci Ali
Lahir & Wafat: 702–765
Kepentingan: Beliau mendirikan ajaranJa'fariyyah dan mengembangkan ajaran Syi'ah. Ia mengajari banyak murid dalam berbagai bidang, di antaranya Imam Abu Hanifahdalam fiqih, dan Jabar Ibnu Hayyandalam alkimia
Tempat Lahir: Madinah,Arab Saudi

Tempat Wafat & Makam: Menurut sumber-sumber Syi'ah, beliau diracuni atas perintah Khalifah al-Mansur di Madinah, Arab Saudi. Dimakamkan di Pemakaman Baqi.

IMAM 7
Nama: Musa al-Kadzim/ Abu al-Hassan I
Gelaran Arab: al-Kadzim
Gelaran Turki: Yedinci Ali
Lahir & Wafat: 744–799
Kepentingan: Pemimpin umat Islam Syi'ah pada saat terjadi perpecahan antara pengikut Ismailiyyah dan pengikut lainnya setelah kematian Ja'far ash-Shadiq. Beliau membuat sistem pengumpulan ghanimah di daerah Timur Tengah dan Khurasan.
Tempat Lahir: Madinah,Arab Saudi
Tempat Wafat & Makam: Dipenjara dan diracuni oleh Harun ar-Rashid diBaghdad, Irak. Dimakamkan diBaghdad, Irak.

IMAM 8
Nama: Ali ar-Ridha / Abu al-Hassan II
Gelaran Arab: al-Ridha, Reza
Gelaran Turki: Sekizinci Ali
Lahir & Wafat: 765–817
Kepentingan: Sebagai putra mahkota oleh Khalifah al-Ma'mun, dan mempelopori diskusi antara-agama.
Tempat Lahir: Madinah,Arab Saudi
Tempat Wafat & Makam: Menurut sumber Syi'ah, beliau diracuni oleh Khalifah al-Ma'mun diMashhad, Iran. Dimakamkan di Makam Imam Reza, Mashhad,Iran.

IMAM 9
Nama: Muhammad al-Jawad/ Abu Ja'far
Gelaran Arab: al-Taqi, al-Jawwad
Gelaran Turki: Dokuzuncu Ali
Lahir & Wafat: 810–835
Kepentingan: Dikenal dengan kebaikannya terhadap mereka yang teraniaya pada masa Kekhalifahan Abbasiyah.
Tempat Lahir: Madinah,Arab Saudi
Tempat Wafat & Makam: Diracuni oleh istrinya, anak dari al-Ma'mun diBaghdad, Irak atas perintah Khalifah al-Mu'tashim. Dimakamkan di Makam Kazmain di Baghdad.

IMAM 10
Nama: Ali al-Hadi / Abu al-Hassan III
Gelaran Arab: al-Hadi, al-Naqi
Gelaran Turki: Onuncu Ali
Lahir & Wafat: 827–868
Kepentingan: Menguatkan jaringan Wali di komunitas Syi'ah. Ali al-Hadi memberikan mereka instruksi, di antaranya untuk membimbing umat dalam beragama dan mengumpulkan seperlima harta ghanimah.
Tempat Lahir: Madinah,Arab Saudi
Tempat Wafat & Makam: Menurut sumber Syi'ah, beliau diracuni diSamarra atas perintah Khalifah al-Mu'tazz. Dimakamkan di Masjid Al-Askari di Samarra,Irak.

IMAM 11
Nama: Hasan al-Asykari/ Abu Muhammad
Gelaran Arab: al-Asykari
Gelaran Turki: Onbirinci Ali
Lahir & Wafat: 846–874
Kepentingan: Pada masanya, umat Syi'ah ditekan dan dibatasi luar biasa oleh Kekhalifahan Abbasiyah dibawah tangan al-Mu'tamid.
Tempat Lahir: Madinah,Arab Saudi
Tempat Wafat & Makam: Menurut sumber Syi'ah, beliau diracuni diSamarra, Irak atas perintah Khalifah al-Mu'tamid. Ia dimakamkan di Masjid Al-Askari, Samarra.

IMAM 12
Nama: Mahdi / Abu al-Qasim
Gelaran Arab: al-Mahdi
Gelaran Turki: Onikinci Ali
Lahir & Wafat: 868–tidak diketahui
Kepentingan: Menurut doktrin Itsna Asyariyyah, beliau adalah imam saat ini dan dialah Imam Mahdi yang dijanjikan.
Tempat Lahir: Samarra,Irak

Tempat Wafat & Makam: Menurut keyakinan Syi'ah, beliau sekarang berada di dalam persembunyian dan akan muncul selama Allah mengizinkannya.


Jumlah Pengikut

Berikut ini adalah detail dari jumlah pengikut Syi'ah berdasarkan negara asal, menurut 2008 World Factbook:Menurut Ensiklopedia Britannica, terdapat 60-80 juta (40 juta di antaranya adalah pengikut Syi'ah Itsna Asyariyyah) pengikut Syi'ah di seluruh dunia. Sedangkan menurut Ensiklopedia Kristen Internasional, diyakini bahwa jumlah pengikut Syi'ah adalah 135 juta di seluruh dunia.


 •  Iran dengan jumlah sebanyak 58 juta pengikut Syi'ah
 •  Irak dengan jumlah sebanyak 17-18 pengikut Syi'ah.
 •  Afganistan dengan jumlah sebanyak 6 juta pengikut Syi'ah.
 •  Azerbaijan dengan jumlah sebanyak 5 juta pengikut Syi'ah.
 •  Kuwait dengan jumlah sebanyak 400 ribu pengikut Syi'ah.
 •  Bahrain dengan jumlah sebanyak 400 ribu pengikut Syi'ah.
 •  Lebanon dengan jumlah sebanyak 1.2 juta pengikut Syi'ah.
 •  Arab Saudi dengan jumlah sebanyak 1.5 sampai 2 juta pengikut Syi'ah.
 •  Pakistan dengan jumlah sebanyak 33 juta pengikut Syi'ah.
 •  India dengan jumlah sebanyak 30 juta pengikut Syi'ah.
 •  Tajikistan dengan jumlah sebanyak 306 ribu pengikut Syi'ah
 •  Turkmenistan dengan jumlah sebanyak 185 ribu pengikut Syi'ah.
 •  Uzbekistan dengan jumlah sebanyak 1.4 juta pengikut Syi'ah.
 •  Kirgizstan dengan jumlah sebanyak 117 ribu pengikut Syi'ah.
 •  Kazakhstan dengan jumlah sebanyak 355 ribu pengikut Syi'ah.
 •  Rusia dengan jumlah sebanyak 1.2 juta pengikut Syi'ah.

Berdasarkan jumlah di atas, dapat dihitung dan totalnya mencapai 158 juta pengikut Syi'ah Itsna Asyariyyah dan Syi'ah Isma'iliyyah di seluruh dunia. Dengan adanya pengikut Syi'ah Isma'iliyyah yang hanya berkisar 35 juta di seluruh dunia, maka didapatkan bahwa pengikut Syi'ah Itsna Asyariyyah di seluruh dunia berjumlah 123 juta pengikut. Perkiraan terakhir bahwa pengikut Syi'ah berjumlah 170 juta orang di seluruh dunia.

No comments:

Post a Comment