Friday, 29 April 2016

APA ITU GIS ?

APA ITU GIS ?

Singkatan kepada Geographical Information System atau dikenali sebagai Sistem Maklumat Geografi.

Apa Itu Sistem Maklumat Geografi (GIS) GIS adalah satu sistem maklumat yang boleh menyimpan, memapar, menganalisis, dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data reruang (spatial data). Sejak ia mula digunakan secara manual pada tahun 1960-an, sistem ini telah mengalami beberapa siri penambahbaikan. Dengan pembaharuan dalam teknologi komputer dan Internet, sistem ini telah menjadi semakin penting dan berguna khususnya mereka yang menggunapakai data reruang seperti penggunaan peta untuk analisis kependudukan, kegunaan tanah , ramalan iklim, pengurusan hutan , lalulintas dan sebagainya.Keupayaan sistem ini tidak terhad kepada pemaparan peta digital sahaja sebaliknya ia boleh melakukan kerja-kerja analisis